ده‌سپێک l مقالات l هه‌واڵ l به‌یاننامه‌ و ڕاگه‌یاندن l سکرتێری گشتی l چاوپێکه‌وتن و وتووێژ l چاند و هونه‌ر l به‌رنامه‌ و په‌یڕه‌و l برنامه‌ و اساسنامه
مقالات فارسی
آسیمیلاسیون فرهنگ کردی از زمان قاجار تا بە امروز
محسن کهریزی
3 / 9 / 2020

تغییرات هویت ملی ،ابان و فرهنگی در طی تاریخ اثرات خود رابر روی تمام ملیتهای کە در ایران هستند گذاشتە بخصوص ملت کرد

حکومت قاجار

دراواخر دوران حکومت قاجار کرمانشاە پایتخت دوم این حکومت بشمار می‌آمد بە جادە دو طرفە از ایران بە عراق برای زائران امامان شیعە تبدیل شدە بود در این هنگام مسیری برای تجارت بین دو کشور حاصل شد با دایر شدن مغازها و کاروانسراها کسب وکار رونقی چشم افزون بە مردم کرمانشاە بخشیدە بود ،و مردم این دیار بە زبان کردی کرمانشاهی صحبت می‌کردند و فرهنگ خاص خود را داشتند و آنچنان اطلاعاتی در مورد زبان فارسی نداشتند در آن زمان فارسی کە آنچنان امروز آن را زبان رسمی میدانند وجودی نداشت و قوم ها وملتها بە زبان محلی و ملیتی خود صحبت میکردند مردم کرمانشاە ‌هم آشنایی با این زبان نداشتند حالت دست وپاشکستە جواب مشتری را میدادند با ورود دست فروشان کرمانی،اصفهانی و یزدی و ملایری در میان کارونسراها برای استراحت شب را بە صبح می‌گذراندند مردم کرمانشاە شاگردان و استادهای از میان این شهرها برای جلب مشتری و یاد گیری زبان فارسی ازاین جماعت کە نا خواستە یا ناآگاهانە لهجە فارسی کرمانشاهی بە وجود آمد و مردم این دیار با افتخار در میان خانە و محل کار با این لهجە جدید سخن می‌گفتند کە موجب ازدواجهای فامیلی میان مردمان استان کرمانشاە با دیگر استانها شد ،آوازخوانها و گروه‌ رقص های از استانهای بە استان کرمانشاە برای خواندن آواز بە کرمانشاە می آمدند کە در این هنگام جوانان استان کرمانشاە شورو شوق بە آواز فارسی در میان آنها پیدا شد و شروع بە خواندن آوازها بە زبان فارسی کردند

حکومت پهلوی اول ــ رضاخان میر پنج ــ 1304

آسیمیلاسیون در زمان رضاخان بطور رسمی شروع شد کە با پیدایش یک دولت و یک ملت ،و یک زبان را بە رسمیت شناختن زبان فارسی با ادبیات نو باعث تسلط بروی زبانها و ملتها وفرهنگهای داخل ایران شد مخصوصا ملت کرد کە این ملت بیشترین آسیب را دید با اجباری کردن سربازی برای جوانان و فرماندهان ارتش و جابجای آنها بە شهرهای مختلف و کوچ اجباری بخشی از ملت کرد بە خراسان و قزوین، و این اوضاع نابەسامان در کشور ایران باعث پیدایش لهجە های جدید گوناگون در میان ملتها شد و یک پارچە سازی و تبدیل ملتها بە قوم ها و غرور ملی و محافظت از مرزهابە وجود آمد با ساکن شدن استانها در میان کوچە و محلە ها و شهرهای استانهای مناطق کرد نشین و موجب شد میان مردمان ملت کرد فاصلەای بە وجود آید این نوع فکریت سرکوب گرانە توسط رضاخان باعث انکار هویت ملی،زبانی و فرهنگی میان ملتها داخل ایران شد با تاسیس دانشگاها آموزش فقط بە زبان فارسی،مردم بیشتر تمایل بە زبان فارسی پیدا کردند کە نویسندگان و شاعران و مدرسان ادبیات فارسی کە با کسب درجات بالا باعت اشتیاق و شوروشوق جوانان کرمانشاهی و سنندجی بە ادبیات فارسی شد و بە نوعی افتخار در میان ملت کرد و دیگر ملتها در ایران تبدیل شده بود

حکومت دوم پهلوی ـــ محمدرضاشاە 1320

در زمان محمدرضاشاە پهلوی احزاب چپ و راست فعالیت خود را در مناطق کرمانشاە برای جذب عضو و هواداران خود پرداختند بە سرپرستی آخوند کاشانی مدرسەای ساختە شد کە تعلیمات دینی بە زبان فارسی و از خانوادەهای درخواست میکردند کە کە کودکان خود را برای یاد گیری امور مقدسات اسلامی ثبت نام کنند، محمدرضاشاە جشن 2500سالە برگزارکرد تا برنامە ناتمام پدرش کە یک ملت ویک دولت را بە پایان برساند و بە جهانیان نشان دهد کە زبان فارسی از آن زمان تا بە حال وجودداشتە و و ملتها وجود ندارند فقط یک ملت در ایران بودە و هست در سال1345انقلاب سفید را اعلام کرد کە دارای چند نقطە مثبت و چند نقطە منفی نیز بود کە یکی از آن نقاط منفی سپاە دانش بود کە با افرادی سازماندهی شدە بە عنوان معلم و مدرس زبان فارسی کە در تمام روستاها و شهرهای سراسر ایران با هدیە دادن کتاب مجانی و آموزش مجانی آنهم فقط بە زبان فارسی شروع بە کار کردند و باعث شد جوانان بیشتر بە زبان فارسی روی آوردند و ملیت خود را فراموش کردند و تاثیراتی بر روی فرهنگ آنها گذاشت و این اهداف ساعتها وروزها در مورد آسیمیلاسیون ملتها مورد بحث و برسی قراگرفتە بود ، ودیگر نقطە منفی اینکە احداث کارخانە ها آنهم فقط برای مرکز نشینان و کوچ ملتها دیگر برای جویای کار بە این مناطق و روی آوردن بە زبان فارسی بوده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران 1357

حکومت جمهوری اسلامی مانند رضاشاە و محمدرضاشاە با همان ساختار ذهنی یک دولت و یک ملت اهداف خود را برای آسمیلە کردن و یکسان سازی و تصعیف ملیتها با تبلیغات گستردە برای جا انداختن صنعت ملی ،خودروی ملی،و ... و با تبلیغات پر هزینە حوزە علمیەها وآمار روزافزون طلبەها از سراسر ایران مخصوصا ملت کرد کە جزء شهرهای کە با رشد بیکاری موجب شد مردمان این ملت روی بە حوزەهای علمیە،بسیج،و نیروهای مسلح بیاورند و آموزشهای ببینند کە فقط بازبان فارسی میتوانستند آموزش ببینند، جمهوری اسلامی از زبان مادری سخن میگوید و این زبان مادری فقط مختص زبان فارسی هست و دیگر زبان ملتها در ایران چون بە آنها قوم گفتە شدە میگویند لهجە و گویش، و با آموزش زبان فارسی بە کودکان و دایر کردن مهد کودکهای باعث شد هویت ملی، زبان وفرهنگهای جدید جای گزین آن شود.تاریخ نویسان و پژوهشگران و نویسندگان در مورد زبانها و هویت ملتها و فرهنگ آنها سخنی واقع بینانە ننوشتەاند کە همچون خود آنان نیز تحت تاثیرات آموزش ادبیات زبان فارسی قراگرفتەاند ودر مورد تاریخ ملت کرد آنگونە نوشتەاند و طوری بازسازی کردەاند کە حکمرانان دیکتاتور از آنها خواستەاند و در هیچ کتابی در مورد آسیمیلاسیون ملت کرد ودیگر ملتها ننوشتەاند .
بۆچوونه‌کان
بۆچوون بنووسه‌

ناو:  

ئیمه‌یل:  

تێکستی کۆمێنته‌که‌ت  
ژماره 62
بڵاوکراوه‌یه‌کی سیاسی گشتییه، ئۆرگانی ڕاگه‌یاندنی یه‌کێتی دیموکراتی کوردستان ده‌ریده‌کات‌
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
مقالات فارسی
خروج سپاه پاسدارن از لیست سازمانهای تروریستی اهانت به قربانیان تروریسم میباشد
قرارداد بیست و پنج ساله ایران و چین ( 1)
مافی کۆپی کردن پارێزراوه‌ بۆ سایتی یه‌کێتی دیموکراتی کوردستان 2009 ده‌سپێک l هه‌واڵ l بۆنه‌ و ڕێوڕه‌سم l کۆمیته‌کان l خه‌باتی ئاشتیخوازانه‌ l ئه‌رشیف l ڤیدیۆ l په‌یوه‌ندی